Školní psycholog

Mgr. Adriána Kandová

Konzultační hodiny 

Konzultace po osobní domluvě, časový termín lze domluvit:

Středa: 8.00–14.00 hod.

Krizová intervence okamžitě.

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Spolupráce s pedagogickými pracovníky

Spolupráce se členy ŠPP (školní poradenské pracoviště)

Další aktivity školního psychologa