ERASMUS +

Program Erasmus+

Klíčová akce KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

Aktivita KA102 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Rok výzvy 2020

Začátek projektu 01/09/2020

Konec projektu 31/10/2021

Číslo smlouvy 2020-1-CZ01-KA102-077338

Název projektu Za odbornými dovednostmi do světa - šance pro všechny

Seznam aktivit: Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 

                         Výukový/školící pobyt pracovníků v zahraničí

Praxe žáků