WiFi přístup k internetu

V domově mládeže je ubytovaným k dispozici bezdrátová WiFi síť s připojením k internetu.

Pokud máte zájem o registraci do sítě a umožnění přístupu na internet, musíte své zařízení nejprve připojit k bezdrátové síti v našem areálu a poté přejít na tuto stránku a osobně se registrovat.

Zde je k nahlédnutí Provozní řád bezdrátové sítě pro bližší informace.