Mimoškolní činnost

Žáci mají možnost každé úterý cvičit jógu, začátek ve 14 hodin, bližší informace podá Mgr. Krahulová.

 

V rámci domova mládeže mohou žáci navštěvovat krožky:

výtvarý kroužek, keramický kroužek, autodráhový kroužek, estetický kroužek, florbal, plavání, posilovnu.

 

V rámci projektu Polygram mohou žáci navštěvovat kroužky:

zednický , malířský, truhlářský, strojírenský kroužek.

Mohou se účastnit přednášek odborníků z praxe zaměřené na truhlářské a čalounické práce a  malířské a natěračské práce.