Mimoškolní činnost

Žáci mohou ve svém volném čase navštěvovat několik zájmových kroužků, návštěvníci sportovních kroužků se mohou zúčastnit sportovních soutěží. Učiliště dále organizuje pravidelné vodácké, tábornické a jiné mimoškolní akce.

Zájmové kroužky

 

Sportovní soutěže