Studijní obory
Strojírenské práce

Strojírenské (automontážní) práce

Máš šikovné ruce a rád pracuješ s kovy?
Vyuč se v oboru strojírenské práce!

Zvládneš základní práce při ručním zpracování kovů: budeš umět řezat, pilovat, vrtat, sekat, ohýbat, nýtovat. Jednou provždy ti bude užitečné ovládnutí základních montážních prací v automobilovém průmyslu a strojírenství. Samostatně dokážeš pracovat podle technických montážních náčrtů a schémat. Osvojíš si svařování plamenem a elektrickým obloukem. Bez problémů najdeš uplatnění jako montér v automobilovém průmyslu nebo kvalifikovaný strojírenský řemeslný pracovník.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 23-51-E/01
Potravinářská výroba

Potravinářská výroba
(cukrářské práce)

Zvládneš přípravu surovin, jejich vážení a měření, dokážeš vyrobit běžné druhy těst. Budeš mít v malíčku také další potřebné profesní dovednosti jako stříkání ozdob, modelování a zdobení jednoduchých výrobků, přípravu náplní, krémů, těst a polev. v průběhu studia můžeš absolvovat kurz přípravy kávy a italských dezertů. Oblíbíš si odbornou praxi ve školní cukrárně. Pro ty, co mají zájem o zvolený obor, se nabízí možnost účasti na soutěžích, odborných stáží v zahraničí.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 29-51-E/01
 
Knihařské práce

Knihařské práce

Zvládneš zpracování kartonů a lepenek, výrobu sáčků, bloků, sešitů, krabic či pouzder. Osvojíš si sériovou výrobu knihařských a kartonážních produktů. Dokážeš rozlišovat knihařské materiály, ovládneš ruční vazby i jejich opravy. Budeš samostatně obsluhovat například knihařské lisy, pákové nůžky, zlatičky, stolní řezačky a mazací stroje. v praxi se uplatníš v polygrafickém a papírenském průmyslu při výrobě kartonáže, obalů a knihařských výrobků.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 34-57-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby
(kuchařské práce)

Zvládneš potraviny správně ošetřovat, uskladňovat a konzervovat. Ovládneš technologické postupy přípravy jídel a nápojů. Bez problémů připravíš základní výrobky teplé a studené kuchyně. Nebude ti dělat problémy manipulace se stroji a ostatním kuchyňským zařízením. Další výhody: odborná praxe v kvalitních provozech, kurz přípravy kávy a italských dezertů, po vyučení uplatnění v zařízeních poskytujících stravovací služby.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 65-51-E/01
 
Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce

Svět i život nabízejí spoustu barev - staň se jejich mistrem.
Vyuč se malířem!

Zvládneš přípravu povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Osvojíš si provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Ovládneš další potřebné profesní dovednosti: mícháni a tónování barev, tapetování a lakýrnické práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. aktivní používání technické dokumentace. Uplatníš se jako řemeslný pracovník v oboru malíř, natěrač v průmyslových a bytových interiérech.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 36-57-E/01
Pečovatelské služby

Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)

Zvládneš a najdeš práci zejména v sociálních službách: naučíš se proto poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým. Dozvíš se, jak vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Absolventi budou dále připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi (úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů).

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 75-41-E/01
 
Potravinářské práce

Potravinářské práce
(pekařské práce)

Zvládneš přípravu surovin k dalšímu zpracování a ostatní nezbytné profesní dovednosti: zejména ruční tvarování běžného, jemného pečiva a chleba, přípravu výrobků před pečením. Získáš dovednosti při kontinuální výrobě chleba a pečiva v průmyslové pekárně. Kdo bude mít hlavu otevřenou i šikovné a pilné ruce, může se zúčastnit odborných soutěží a stáží v zahraničí. Uplatnění najdeš v řemeslné pekárně, průmyslové pekárně nebo potravinářském průmyslu.

 • délka 2 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 29-51-E/02
Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba
(truhlářské práce)

Proměň paměť stromů v užitečný předmět.
Vyuč se truhlářem!

Zvládneš výrobu jednoduchých truhlářských výrobků, nábytku a zařízení i jejich sestavování a konstrukční spojování. Dokážeš osazovat vestavěný nábytek i ostatní stavebně truhlářské výrobky v objektech. Budou ti vlastní také další potřebné profesní dovednosti: vhodné způsoby zpracování materiálů pro truhlářskou výrobu, obsluha dřevoobráběcích strojů i základy čalounických prací. Uplatníš se jako řemeslný pracovník ve firmách zaměřených na výrobu nábytku a zařízení.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 33-56-E/01
 
Zednické práce

Zednické práce

Chceš si vybudovat pevné a trvalé základy spokojeného života?
Vyuč se zedníkem!

Zvládneš stavební práce podle dokumentace – zejména se jedná o přípravu směsí a materiálů, obsluhu stavebních strojů, zdění, betonování, omítání, izolování, stavby lešení, dokončovací stavební práce, jednoduché přestavby. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, mj. zhotovování jednoduchých stavebních výkresů a náčrtů i jednoduché výpočty spotřeby materiálů. Uplatníš se jako dělník ve stavebních firmách.

 • délka 3 roky
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 36-67-E/01
Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá

Péče o rodinu a vedení domácnosti
Získáš vědomosti a dovednosti spojené s vedením domácnosti.
Domovní údržba
Získáš vědomosti a dovednosti pro práce potřebné pro údržbu budov.

 • délka 2 roky
 • závěrečná zkouška - vysvědčení
 • kód oboru: 78-62-C/02
 
 

Pro přijetí do všech oborů je nutné splnit podmínky přijímacího řízení a být zdravotně způsobilý.

Po ukončení studia mají absolventi možnost dalšího vzdělávání na středních odborných školách.