Oficiální dokumenty

Školní řád

Minimální preventivní program 2014 – 2015

Výroční zpráva za školní rok 2012/13

Koncepce rozvoje školy

 

Školní vzdĕlávací programy všech oborů OU a PrŠ jsou také k dispozici v elektronické i tištĕné podobĕ v místnosti č. 306.
Přístup zajistí pracovníci vrátnice v budovĕ školy.

Školní vzdělávací program oboru Strojírenské práce

Školní vzdělávací program oboru Potravinářská výroba

Školní vzdělávací program oboru Knihařské práce

Školní vzdělávací program oboru Stravovací a ubytovací služby

Školní vzdělávací program oboru Malířské a natěračské práce

Školní vzdělávací program oboru Pečovatelské práce

Školní vzdělávací program oboru Potravinářské práce

Školní vzdělávací program oboru Truhlářská a čalounická výroba

Školní vzdělávací program oboru Zednické práce

Školní vzdělávací program oboru Praktická škola dvouletá

 

Dílenský řád pro obory: strojírenské práce, knihařské práce, malířské práce, tesařské práce, truhlářské práce, zednické práce

Dílenský řád pro obor pečovatelské služby

Dílenský řád pro obory: potravinářská výroba, stravovací a ubytovací služby, potravinářské práce