Oficiální dokumenty

Školní řád

Minimální preventivní program 2020/2021

Výroční zpráva školy  

Koncepce rozvoje školy

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - GDPR

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o IVP

Poskytování informací

 

Školní vzdĕlávací programy všech oborů OU a prŠ jsou k dispozici v tištĕné podobĕ v místnosti č. 306.
Přístup zajistí pracovníci vrátnice v budově školy.