POLYGRAM

 

Projekt „POLYGRAM“

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Novinky v projektu 

 

Realizace projektu – od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2021

Udržitelnost projektu – není

Výdaje na přímé aktivity – 2 848 960kč

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358.

Partner projektu – č. 8

 

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeny zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a síťuje další spolupracující subjekty.

 

Do projektu se naše škola zapojili zejména kvůli popularizaci technických oborů v oblasti profesní přípravy pro žáky, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v návaznosti na základní školy. Tyto naše aktivity působí také jako prevence proti předčasným odchodům méně úspěšných žáků z profesně vzdělávacího procesu. Působit na žáky motivačně a díky tomu zvyšovat jejich zájem o řemeslné vzdělávání tím, že základním školám nabídneme využití našich výukových prostor (dílen) pro představení a zkvalitnění technického vzdělávání žákům z těchto škol. V současné době na naší školu přicházejí žáci ze ZŠ Blansko a ZŠ a prš Hustopeče. V příštím školním roce se zúčastní této aktivity další vybrané základní školy.

                                           

 

Zároveň využít tyto prostory (dílny) i v rámci mimoškolní výuky (kroužky) na naší škole a využití pro studenty Mendelovy univerzity Brno a Masarykovy univerzity Brno, kteří na naší škole absolvují pedagogickou praxi.

Proto, v rámci tohoto projektu, se dovybavují učebny technických oborů (Truhlářská a čalounická výroba, Zednické práce, Strojírenské práce, Malířské a natěračské práce), aby již zmíněné aktivity probíhaly co nejkvalitněji a nejodborněji. Žáci ze základních škol, stávající žáci na OU a prš Brno i studenti z brněnských univerzit budou mít k dispozici maximálně odborně vybavené učebny a také učitele odborného výcviku všech oborů, kteří se jim budou věnovat a pomáhat při zdárném zvládnutí všech aktivit v rámci projektu.

Další aktivitou v rámci tohoto projektu jsou jednodenní exkurze a přednášky odborníků z praxe. V současné době proběhly již tři přednášky praktických odborníků, a to klempířství (pro obor Strojírenské práce), čalounictví (pro obor Truhlářská a čalounická výroba) a malířské barvy – použití, druhy, vlastnosti, příprava (pro obor Malířské a natěračské práce). Jednodenní exkurze se připravují a plánují, v tomto školním roce proběhnou dvě a další budou následovat příští školní rok.

                

 

 

Realizované aktivity:

Základní školy

ZŠ Blansko –      dne 18. 1. 2018 – obor Truhlářská a čalounická výroba – 5 žáků + učitel.

                               Dne 1. 2. 2018 – obor Truhlářská a čalounická výroba – 5 žáků + učitel.

                               Dne 1. 3. 2018 – obor Strojírenské práce – 5 žáků + učitel.

                               Dne 15. 3. 2018 – obor Strojírenské práce – 5 žáků + učitel.

                               Dne 26. 3. 2018 – obor Zednické práce – 5 žáků + učitel.

 

ZŠ a prš Hustopeče -      dne 17. 1. 2018 – Zednické práce – 5 žáků + učitel.

                                               Dne 14. 2. 2018 – obor Malířské a natěračské práce – 5 žáků + učitel.

                                               Dne 14. 3. 2018 – obor Truhlářské a čalounické práce – 5 žáků + učitel.

                                               Dne 28. 3. 2018 – obor Strojírenské práce – 5 žáků + učitel

       

                      

 

Přednášky odborníků z praxe

 

26. 1. 2018          - proběhla přednáška oboru Truhlářská a čalounická výroba pod vedením Tomáše Šimíčka. Žáci si vyzkoušeli čalounění sedáků a opěrek zad sedacího nábytku. Seznámili se s čalounickými materiály a s některými technikami čalounění.

  

                  

 

 

27. 2. 2018          - se konala přednáška oboru Klempířství, kterou přednášel teoreticky i prakticky                           pan Bárek Ondřej. Žáci oboru Strojírenské práce se dozvěděli i prakticky vyzkoušeli                              techniky klempířské práce a na závěr si vyrobili užitkovou práci - kovovou růži.         

                  

 

27. 2. 2018          - proběhla přednáška oboru Malířské a natěračské práce. Vedli jí odborník z praxe pan Nový Jiří.

 

                    

 

28. 3. 2018          - se uskutečnila přednáška z oboru Podlahářské práce, pod vedením pana mgr. Součka. Žáci se seznámili s materiály, které se používají na výrobu podlah, zaměření, vytyčení a orýsování, o způsobech pokládání a zajišťování různých podlahových krytin a dalších cenných informací potřebných při výrobě a pokládání parket.

 

                    

Odborné kroužky

11. 1. 2018          Malířské a natěračské práce     - Mgr. Demel Ladislav    - 5 žáků (seznámení s oborem, BOZP).

15. 1. 2018          Strojírenské práce                          - MOV Eibel Luboš          - 6 žáků (zámečnické práce – broušení, řezání, pilování).

18. 1. 2018          Zednické práce                                - MOV Hájek Petr           - 3 žáci (význam stavebních prací, základní seznámení s pomůckami).

23. 1. 2018          Truhlářská a čalounická výroba- MOV Procházka Jan   - 11 žáků (význam dřeva, pracovní pomůcky).

8. 2. 2018             Malířské a natěračské práce     - Mgr. Demel Ladislav    - 5 žáků (linkování, druhy linek).

12. 2. 2018          Strojírenské práce                          - MOV Eibel Luboš          - 5 žáků (strojní stříhání).

13. 2. 2018          Truhlářská a čalounická výroba- MOV Procházka Jan   - 11 žáků (olepování hran – praktická ukázka, nácvik).

15. 2. 2018          Zednické práce                                - MOV Hájek Petr           - 3 žáci (postup při vyzdívání zdiva).

20. 2. 2018          Truhlářská a čalounická výroba- MOV Procházka Jan   - 11 žáků (výroba krabičky).

26. 2. 2018          Strojírenské práce                          - MOV Eibel Luboš          - 4 žáci (zámečnické práce – strojní řezání).

28. 2. 2018          Malířské a natěračské práce     - Mgr. Demel Ladislav    - 5 žáků (jednoduché válečkování).

6. 3. 2018             Truhlářská a čalounická výroba- MOV Procházka Jan   - 11 žáků (

7. 3. 2018             Malířské a natěračské práce     - Mgr. Demel Ladislav    - 5 žáků (

12. 3. 2018          Strojírenské práce                          - MOV Eibel Luboš          - 6 žáků (

15. 3. 2018          Zednické práce                                - MOV Hájek Petr           - 4 žáci (

20. 3. 2018          Truhlářská a čalounická výroba- MOV Procházka Jan   - 11 žáků (

26. 3. 2018          Strojírenské práce                          - MOV Eibel Luboš          - 5 žáků (

28. 3. 2018          Zednické práce                                - MOV Hájek Petr           - 3 žáci (