2. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na

OU a prš Brno, příspěvková organizace

Lomená 530/44, 617 00 Brno

pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Název

kód KKOV

Počet volných míst

Strojírenské práce

23-51-E/01

12

Potravinářská výroba

29-51-E/01

2

Knihařské práce

34-57-E/01

2

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

21

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

7

Pečovatelské služby

75-41-E/01

8

Potravinářské práce

29-51-E/02

23

Truhlářská a čalounická výroba

33-56-E/01

4

Zednické práce

36-67-E/01

12

Praktická škola

78-62-C/02

4

 

Uchazeči do prvního ročníku budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku je možno odevzdávat na studijním oddělení nebo sekretariátu školy, případně je možno poslat poštou na předepsaném tiskopise.
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

V Brně 9.5.2022

Mgr. Soňa Řehůřková
ředitelka školy