Podpora romských žáků

Informace pro zájemce

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských

žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období

září – prosinec 2017.

Žáci mají možnost požádat o romskou dotaci na období září - prosinec 2017.

Odevzdání požadavků třídním učitelům musí být do 21.6.2017.

Vyhlášení programu