Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016 – 2017

Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2016

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 13. 3. – 19. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Státní svátky:

Dny pracovního klidu:

Ředitelský den v 1. pololetí bude upřesněn

Ředitelský den v 2. pololetí bude upřesněn

Vánoční výstavka žákovských prací bude upřesněna

Hovorové hodiny s rodiči 22. 11. 2016 od 14.00 – 17.00

                                          25. 4. 2017 od 14.00 – 17.00