Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku je ve středu 1. září 2021.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022 a současně bude žákům předáno pololetní vysvědčení.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022 a žákům bude předáno závěrečné vysvědčení.

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí  3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 7. 3. – 13. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, v pátek 15. dubna 2021 je svátek.
Hlavní prázdniny
 budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Státní svátky:

Dny pracovního klidu:

Ředitelský den v 1. pololetí bude upřesněn

Ředitelský den v 2. pololetí bude upřesněn

Hovorové hodiny s rodiči 23. 11. 2021 od 14.00 – 17.00

                                          19. 04. 2022 od 14.00 – 17.00