Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku je v pondělí 4. září 2017

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 5. 2. – 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
Hlavní prázdniny
 budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Státní svátky:

Ředitelský den v 1. pololetí bude upřesněn

Ředitelský den v 2. pololetí bude upřesněn

Vánoční výstavka žákovských prací bude upřesněna

Hovorové hodiny s rodiči 21. 11. 2017 od 14.00 – 17.00

                                          24. 04. 2018 od 14.00 – 17.00