Školská rada

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace

 

Sídlo: Lomená 530/44, 617 00, Brno

IČO 00567213


  

Složení školské rady při Odborném učilišti a praktické škole Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Lomená 530/44, 617 00 Brno

 

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Ing. Ladislav Hochman,
Mgr. Iva Paďourková, 
Mgr. Marie Šebelová

Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Renata Bradáčová
Mgr. Hana Manová
Mgr. Zdeněk Staroba

Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy:

Marie Krepsová,

Naděžda Kortanová    

Doc. Mgr. Natalie Martínková, PhD.                                                                                                                                                                             

Předseda školské rady:

Mgr. Hana Manová