Soutěž truhláři - 9. ročník pořádaný SS a ZŠ Sluneční, Hostinné

Žáci OU a prš Brno na soutěži

„Nechodím sem zbytečně“ – devátý ročník soutěže pro truhláře pořádaná SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné.

 

Nastal podzimní čas, a to je období, kdy se každoročně zúčastňujeme akce s názvem „Nechodím sem zbytečně“ pořádanou spřátelenou školou SŠ a ZŠ Sluneční ve městě Hostinné. Zde se vyhledávají skrytí talenti oboru Truhlářské práce, kteří poměřují své teoretické znalosti a praktické dovednosti ve svém oboru s ostatními soutěžícími jiných škol a učilišť.

Soutěž měla probíhat v truhlářských dílnách učiliště v Hostinném, tak jako předchozí ročníky. Bohužel hygienická opatření nedovolila pořádání tohoto klání přímo v Hostinném, proto pořadatelé přispěchali s náhradním řešením a to uskutečnění soutěže „na dálku“. Perfektně připravené podklady k testu a výkresovou dokumentaci s hodnotícími kritérii nám poslali poštou včetně materiálu na zhotovení výrobku. Na nás pak už zbylo zaslání zpět fotodokumentace s hodnocením teoretické i praktické části našich soutěžících truhlářů. Den konání jsme společně stanovili na 15. 11. 2021.

Teoretická část – odborné znalosti se prověřili testem s dvaceti otázkami a odpověďmi formou výběru ze tří možností. Na vypracování tohoto testu byla časová dotace max. 20 minut.

Praktická část – své dovednosti soutěžící předvedli ve výrobě přepravky z masivního dřeva v časovém ohraničení max. 5 hodin. Zde se po vypracování výrobku hodnotilo několik kritérií (dodržení rozměrů, dodržení průřezů profilů, dodržení úhlů, konstrukční spoje, dodržení technologického postupu, opracování a estetický dojem, dodržení BOZP).

  

Soutěže se zúčastnili žáci z druhého ročníku Petr Štěpán, Samuel Sedlák a třetího ročníku Dominik Polakovič. Po zhodnocení byly předány ceny a upomínkové předměty od pořádající školy všem zúčastněným.

                                    

Děkujeme pořádající škole SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné a jejím organizátorům, hlavně panu Karlu Musilovi za skvěle připravenou soutěž, zorganizování náhradního řešení celé události a vzorně přichystaný materiál i dokumentaci. Byla to jistě nelehká situace díky epidemiologickým opatřením, které bylo nutno dodržovat a celou soutěž ovlivnili.

Díky těmto a podobným akcím mohou žáci propagovat daný obor, prohlubovat svoje dosavadní znalosti a dovednosti a také reprezentovat svoji školu. Motivuje je to k lepším výsledkům a chuti do další práce.   

Za OU a prš Brno vypracoval Mgr. Zdeněk Staroba (vedoucí učitel oboru Truhlářská a čalounická výroba).