Spolu po COVIDu

Spolu po COVIDu

 Naše škola se zapojila do programu MŠMT „Spolu po Covidu“.rozhodnutí č. 0025/13/SPC/2021

Pobytové akce pro žáky (adaptační kurz) se zúčastnilo 24 žáků naší školy a 4 pedagogové.

Byli vybráni z devíti oborů a byli to většinou žáci prvních ročníků (PS1,PV1,PV2,PP1, MNA1,SP1,ZP1,TRV1,SPA1).

Akce se konala v termínu 20 – 22.10.2021, ubytování a strava bylo zajištěno v penzionu U Šikulů v Bolešíně na Vysočině.

Program :

Po ukončení této akce jsme šli opět na vycházku po okolí k rybníkům (Balaoton resort a Vodní dílo Oťas II), po vycházce jsme hráli na hřišti fotbal, vybíjenou, Kubb a další hry. Po večeři se opět hrály deskové a jiné hry.

Žáci se aktivně účastnili všech her, mohli si vše aktivně vyzkoušet , napsat, porovnat si své názory a zkušenosti. Nejen že se pobavili, ale dozvěděli se mnoho nového a užitečného k problematice zvládání školního stresu.

-Všichni žáci obdrželi materiály s kontakty na společnost Agapo, která se zabývá bezplatnou pomocí a radami při pracovním uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Všichni žáci se této akce zúčastnili s nadšením, užili si pobyt v přírodě, naučili se něco nového, a hlavně se vzájemně seznámili a učili se spolupracovat.

Cílem této akce bylo navázání zpřetrhaných sociálních vazeb, seznámení se, vzájemná tolerance a spolupráce žáků z rozdílných oborů. Získávání nových vědomostí a informací důležitých při styku s ostatními lidmi, spolužáky, učiteli, zaměstnavateli. Z našeho pohledu se toto vše uskutečnilo a podařilo.