Základní informace o škole

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace se sídlem Lomená 530/44, 617 00 Brno

je speciálně pedagogické vzdělávací a výchovné zařízení komplexního typu, poskytující odpovídající vzdělání osobám, které již ukončily základní vzdělávání. Škola sídlí v městě Brně, v jeho městské části Komárov. Celý areál je dobře přístupný veřejnou dopravou. Je dostupný žákům jak z autobusového, tak i hlavního vlakového nádraží. Škola zabezpečuje teoretické, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování.

 

Odborné učiliště poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví, průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku a domov mládeže. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

 

Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních, či jiných důvodů nemohou prozatím získat jiný stupeň středního vzdělání. Praktická škola je dvouletá, je koncipovaná podle nových školních vzdělávacích programů platných od 1. září 2012. Je ukončena vysvědčením o závěrečné zkoušce a absolvent takto získá stupeň středního vzdělání.

 

Adresa školy:

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace

Lomená 530/44, 617 00  Brno


Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, č. j. 27/1

IČ školy: 00567213

 

Webová adresa školy:  www.oupslomena.cz

Tel. ústředna školy:   545 128 711

E-mail sekretariát ředitele: sekretariat@oupslomena.cz

 

Ředitel: Ing. Ladislav Hochman
přímá linka ředitele - tel/fax:  545 233 110