Základní informace o škole

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace se sídlem Lomená 530/44, 617 00 Brno

 

Je střední škola, která poskytuje profesní vzdělání komplexního typu osobám, které již ukončily základní vzdělávání. Možnost získat výuční list zde mají i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a různými stupni podpůrných opatření. Škola sídlí v městě Brně, v jeho městské části Komárov. Celý areál je dobře přístupný veřejnou dopravou z hlavnho i vlakového nádraží. Škola zabezpečuje teoretické, praktické vyučování i výchovu mimo vyučování. Nabízí žákům možnost ubytování a stravování.

 

Odborné učiliště poskytuje žákům i se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví, průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku a domov mládeže. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

 

Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních, či jiných důvodů nemohou prozatím získat jiný stupeň středního vzdělání. Praktická škola je dvouletá, je koncipovaná podle nových školních vzdělávacích programů platných od 1. září 2012. Je ukončena vysvědčením o závěrečné zkoušce a absolvent takto získá stupeň středního vzdělání.

 

Adresa školy:

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace

Lomená 530/44, 617 00  Brno


Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, č. j. 27/1

IČ školy: 00567213 

IZO: 110 02 58 57

 

Webová adresa školy:  www.oupslomena.cz

Tel. ústředna školy:   545 128 711

E-mail sekretariát ředitelky: sekretariat@oupslomena.cz

 

Ředitelka: Mgr. Soňa Řehůřková
přímá linka ředitelky - tel/fax:  545 233 110